Årsmöte 2020

Den 26 februari hölls Integrationsforums årsmöte.
Till styrelsen valdes:
Lisbeth Bengtsson, kvarstår 1 år
Nancy Contreras, kvarstår 1 år
Binyam Paulos, omval 2 år
Ema Enderlein Fall, omval 2 år
Yusuf Abdullahi, nyval 2 år
Vakant, fyllnadsval 1 år
 
Nu fortsätter arbetet för mänskliga rättigheter. Styrelse och personal är taggade för att sätta igång året 2020 och hoppas att ni, både nya och gamla medlemmar, vill hänga med oss i arbetet mot ett bättre och mer inkluderande samhälle. Det är aldrig för sent att engagera sig!