Debattartikel "Diskrimineringslagen behöver utvidgas"

Förra året anmälde Malmö mot diskriminering ett ärende till Justitiekanslern. En icke-vit man valdes av tullen ut för kroppsvisitering på en tågvagn. Justitiekanslern konstaterade att tulltjänstemannen inte hade laglig grund för sitt beslut. Men frågan om etnisk profilering och diskriminering står, rent juridiskt, obesvarad.
I dagens läge skyddas inte individer mot diskriminering som bland annat polis och tull utför i sin myndighetsutövning. Idag lyfter vi därför tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen och övriga av landets byråer de brister och de behov av utvidgning av lagen i en gemensam debattartikel.

Läs debattartikeln här