Dom i domstol - Nej till förbud mot slöja

Nej till förbud mot slöja - en viktig dom för antidiskrimineringsarbetet  

Politiker i två olika kommuner i Skåne har försökt begränsa rätten att bära slöja genom att förbjuda huvudduk för barn och personal i skola/förskola. Nu har ett besked kommit där Högsta förvaltningsdomstolen menar att ett sådant förbud inte har stöd i lagen. "Att begränsa rätten att bära huvudduk har effekter för enskilda och är därför en begränsning av yttrandefriheten", säger justitierådet Ulrik von Essen. Domstolen menar att rätten att uttrycka religionsfriheten genom kläder skyddas av lagen om yttrandefrihet. 

Läs mer om domen i SVT:s artikel via denna länk:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/hogsta-instans-sager-nej-till-slojforbud?fbclid=IwAR312DHVfQ...