Etnisk profiliering

Tillsammans med Antidiskrimineringsbyrån i Malmö (Malmö mot diskriminering) har en resenär anmält Tullverket efter integritetskränkande kontroll efter att resenären (som den enda ickevita personen ombord på tåget) blivit utsatt för kontroll och integritetskänslig kroppsvisitering.
Såhär skriver Malmö mot diskriminering(MMD) om händelsen "Resenären, som var på väg mot Luleå, var den enda icke-vita personen i tågkupén. Efter att ha valts ut av tulltjänstemännen fick han gå av tåget och följa med till Tullverkets lokal på tågstationen där han fick svara på frågor samt klä av sig naken för en så kallad ytlig kroppsbesiktning. Inga föremål påfanns och tulltjänstemännen släppte mannen, vars tåg då redan hade gått.

JK konstaterar i beslutet att tulltjänstemännen inte hade grund för att stoppa resenären och inte heller hade grund för att utföra kroppsvisiteringen. Resenären hade tågbiljett som visade att han rest från Ystad till Malmö den aktuella morgonen. Tullverket kunde inte uppvisa någon dokumentation till grund för varför de hade anledning att tro att resenären var inresande från utlandet. JK konstaterar därmed att Tullverkets genomförande av kontroll och integritetskänslig kroppsvisitering utgjorde en kränkning gentemot mannen och att myndigheten skall betala ett skadestånd på 10 000 kronor till denne."  Läs hela MMDs hela pressmeddelande här. 

Tyvärr är det många i Sverige som upplever etnisk profilering av ordningsmakt. Etnisk profilering är när man använder kriterier baserade på etnisk tillhörighet eller förmodad etnisk tillhörighet för sitt maktutövande. Ett exempel på etnisk profilering är om att man har negativa föreställningar om människor med mörk hudfärg och därmed använder mörk hudfärg som ett urvalskriterium i drogtester och beslutar drogtesta personer som inte motsvarar andra, relevanta kriterier för droganvändning. Valet att drogtesta baserar sig därmed på personens etnicitet.