Förlikning i ärende om bristande tillgänglighet

Antidiskrimineringsbyrån har lyckats ingå förlikning på 80.000 kr med huvudman för en kommun i Fyrbodal i ett ärende kring bristande tillgänglighet. En förlikning kan vara ett av flera sätt att få upprättelse som klient.

Under året som gått har just bristande tillgänglighet varit en av de vanligaste formerna av diskriminering som anmält till oss på byrån. Många ärenden har gällt skolan och barn med funktionsnedsättning.