GÖR FUNKTIONSRÄTTSKONVENTIONEN TILL LAG

Vi står bakom Unga Reumatikers uppmaning till att ratificera funktionsrättskonventionen, det vill säga göra konventionen till svensk lag. Vi ser årligen hur personer med funktionsnedsättning diskrimineras i samhället och vi hör berättelser inte minst från funktionsrättsrörelsen om hur människor inte kan tillgodose sig sina mänskliga rättigheter. Självklart vill vi vara med och ändra på detta. 

Klippt ur https://ungareumatiker.se/gor-funktionsrattskonventionen-till-lag/
"Den fjärde december 2008 ratificerade Sveriges regering FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt det fakultativa protokollet. 15 år senare har konventionen fortfarande inte blivit lag, detta behöver ändras. Vi kan inte vänta längre!

I funktionsrättskonventionen finns 50 artiklar som Sverige behöver förhålla sig till, samt ett tillhörande fakultativt protokoll med 18 artiklar. Dessa artiklar har Sverige åtagit sig att följa när regeringen valde att ratificera konventionen. Sverige har tagit ett första steg mot att stärka personer med funktionsnedsättnings rättigheter, men varför har inte konventionen blivit till svensk lag? Vi vill att konventionen ska inkorporeras i svensk lagstiftning och vi kan inte vänta längre." Läs hela texten på hemsidan och skriv under namninsamlingen! 
https://www.mittskifte.org/petitions/gor-funktionsrattskonventionen-till-lag


30-maj-GOR-FUNKTIONSRATTS-KONVENTIONEN-TILL-LAGpng