Låt Sverige förbli en rättsstat - för alla!

"När regeringspolitiska förslag och överenskommelser underminerar de mänskliga rättigheterna och den svenska rättssäkerheten höjer vi enat våra röster ännu högre och vänder oss till regeringen och betonar att de inte är förenliga med en rättsstat, skriver företrädare för 15 lokala diskrimineringsbyråer."

https://www.altinget.se/artikel/15-antidiskrimineringsbyraaer-regeringen-undergraver-rattssakerheten 

Tillsammans med 14 antidiskrimineringsbyråer har vi skrivit denna debattartikel i Alltinget som kommenterar Tidöavatalet. Läs hela artikeln via länken.