Medlemsmöte 12 september

Den 12 september genomfördes årets andra medlemsmöte. God uppslutning av medlemmar och viktiga diskussioner fördes. Bland annat pratades det om kommande evenemang men också aktuella samhällshändelser och vikten av att försvara och skydda våra mänskliga rättigheter.