MR-samråd Västra götalandsregionen

Under tisdagen deltog Antidiskrimineringsbyrån och Integrationsforum i årets, och föregående mandatperiods, sista samråd om mänskliga rättigheter. Samrådet fungerar som en dialog mellan regionen och det civila samhället och är en mycket viktig funktion. Vi från ADB har kunnat bistå VGR med inputs utifrån ett antidiskrimineringsperspektiv och vi har samtidigt fått bra kunskap från VGR om regionens arbete. 

Vi hoppas såklart att kommande styre i politiken fortsätter med samråden och att vi får möjlighet att medverka även i framtiden.