MR-samråd VGR

Under onsdagen var vår verksamhetsledare Nora tillsammans med vår praktikant Ayan på ett samråd kring Mänskliga rättigheter på Västra Götalandsregionen. I samrådet möts tjänstemän och politiker från regionen civilsamhället för att diskutera frågor om mänskliga rättigheter, som en samverkan och dialog mellan parterna. 

Onsdagen handlade bland annat om VGRs arbete med en Kraftsamling för fullföljda studier, https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi/kraftsamlingar/fullfoljda-s...

Vi fick också höra om RFSUs projektet SRHR genom deltagandemetoder https://www.rfsu.se/vad-vi-gor/nara-dig/lokalforeningar/rfsu-goteborg/

Mycket givande och spännande!