Nedmontering av vårt demokratiska samhälle

Just nu pågår en nedmontering av vårt demokratiska samhälle. Ett samhälle som en gång värnade alla människors lika värde, jämlikhet och solidaritet med varandra (och kanske framförallt med personer som hade det sämre). Tittar man på de förslag som regeringen senaste veckorna presenterat, angiverilag, asylsökande ska hållas i förvar, ‘återvändarcenter’ ska införas, bidrag till civilsamhället slopas, ökade inre utlänningskontroller för polis, språkkrav för medborgarskap med mera, kan det inte tolkas som något annat än ett tydligt ställningstagande från regeringens sida. När regeringens förslag verkställs och realiseras minskar det demokratiska utrymmet i Sverige. Detta både visar samt innebär att Sverige inte längre är ett föregångsland när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati, något som vi på Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal känner en stor oro inför.

 

Debatten känns historielös och ängslig. De som fortfarande stöttar alla de förslag och beslut som kommer, kritiserar alla de av oss som gör liknelser till historiska händelser som lett till grova brott mot mänskliga rättigheter och en nedläggning av demokratiska principer. Men hur är det möjligt att inte dra parallellerna? Att Sverige länge haft en fungerande demokrati och varit ett föregångsland när det gäller jämlikhet verkar göra att vi glömmer bort att det också genom demokrati är möjligt att avskaffa den.

 

Länge har det funnits en stolthet i Sverige när det kommer till folkbildningen, föreningslivet, det civila samhället och även medmänskligheten, detta oavsett ideologi eller politisk åskådning. Men inte att glömma är att denna typ av organisering också helt är avhängt på de förutsättningar som ges i form av statligt stöd. Det som sker nu är att dessa förutsättningar kommer försvinna. Med de förslag som presenteras kan vi på Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal inte konstatera annat än att Sverige inte skulle leva upp till sina åtaganden gällande våra mänskliga rättigheter. I förslagen om angiveri, regler kring asylsökande, inre utlänningskontroller och språkkrav kommer Sverige att bryta mot bland annat barnkonventionen, som inte allt för så länge sedan lagstadgades. Något som vi alla hurrade för.

 

I besluten om slopade bidrag till folkbildning och civilsamhället minskar regeringen det demokratiska utrymmet och möjligheter både till lärande, inkludering och människors rätt till organisering. Vi pratar om studiecirklar för unga, likt som äldre, musik, kultur, skapande av delaktighet, integration som faktiskt alla är byggstenar för ett demokratiskt samhälle. Där människor utvecklas och framför allt möts.

 

Vi uppmanar alla att inte blunda för vilka förslag och beslut som nu presenteras. Vi behöver stoppa den omänskliga utvecklingen och protestera mot de beslut som nu fattas oavsett politisk åskådning. Det handlar om medmänsklighet.

 

 

Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal