No Hate – en kraftsamlingmot hatbrott och rasism

Integrationsforum mot rasism, Antidiskrimineringsbyrån och Brottsofferjouren deltog i lördags i kampanjen No Hate i Uddevalla. No Hate är en kraftsamling mot hatbrott och rasism. Förebilden kommer från No hate awareness day, som startades 2009 i Storbritannien sedan en
homosexuell man slagits ihjäl av ett gäng ungdomar på Trafalgar Square i London. No Hate i Uddevalla är till för alla som vill stå enade mot hatbrott när samhällsklimatet hårdnar och hatet breder ut sig, förklarar arrangörerna. Det kan handla om allt från klotter, skriverier på nätet,
misshandel, mobbning och till och med mord. Kampanjen handlar mycket om civilkurage, att genom att gå samman få mod att säga ifrån när någon blir utsatt. Bakom initiativet till No Hate-kampanjen står studieförbundet Vuxenskolan & Svenska kyrkan. I år genomfördes ampanjen även med hjälp av Rättighetsgruppen i Uddevalla, ett nätverk som består av organisationer som Uddevalla kommun, FN-föreningen, Rädda
barnen, Te-hus Fyrbodal, Studieförbunden Sensus , Antidiskrimineringsbyrån Trollhättan och kvinnogruppen Power of Pink.
No Hate skulle ha genomförts under hela vecka 42, men blev inställt på grund av Corona. I stället pågick en busskampanj i 15 dagar. Under sista kampanjdagen som var i lördags, genomfördes en demonstration, då man delade ut pins och informationsblad och diskuterade med allmänheten.

Text: Lisbeth Bengtsson