sommarskoj

Antidiskrimineringsbyrån var med och ordnade Sommarskoj för barn och föräldrar.

Sommarlov, mycket barn och roliga och lärorika tävlingar. Så var det i veckan när Kronan, Fastighetsbolaget Balder och Trollhättans antidiskrimineringsbyrå ordnade Sommarskoj för familjer
på Kronogården. ”Satsningen, som pågår två dagar i veckan, är en följd av Corona-pandemin”, säger Anna Sjöström, kulturvärd på Kronan, och förklarar: ”På grund av smittrisken måste folk hålla sig hemma och det finns ett enormt behov av aktiviteter under sommarlovet. Här är man en liten grupp utomhus och barnen får leka och röra sig tillsammans
med sina föräldrar.”

Den här veckan hade arrangörerna bjudit in Lovisa Brinck och Nora Emanuelsson från Trollhättans antidiskrimineringsbyrå. De hade sammanställt en tipspromenad med frågor om Mänskliga
rättigheter, FNs barnkonvention och lite om diskriminering – en rättighetspromenad helt enkelt. Men i stället för att besvara frågorna med kryss på ett papper, fick deltagarna röra sig och svara med kroppen. Tre svarsalternativ fanns till varje fråga. Det gällde alltså att till exempel hålla upp rätt antal fingrar i luften, stå på en, två eller tre händer med hjälp av kompisarna, bolla med en, två eller tre bollar eller ställa sig i rätt ring.
Det märks att Anna, Nora och Lovisa trivs med varandra och jobbar bra ihop. ”Vi vill ta vara på deras kunskap, öppna upp och lära känna varandras verksamheter”, säger Anna Sjöström.
”Men det är också viktigt att Nora och Lovisa blir kända bland barnen så att det är lättare att ta kontakt om något skulle hända”, förklarar hon.

Lisbeth Bengtsson