Stadgar 2021

Nya Stadgar 2021
28 april hade vi ett extrainsatt årsmöte för att ta beslut om nya stadgar för föreningen. Dessa antogs med klar majoritet efter debatter, omröstningar och några redaktionella ändringar. De nya stadgarna finns att läsa nedan: