Strömslundsskolan

I veckan som gått fick Strömslundsskolans alla 8or en utbildning om diskrimineringslagen med fokus på skolan. Utbildningen avslutades med en värderingsövning som berörde människors olika förutsättningar i livet. Eleverna fick ett rollkort med en kort beskrivning av en person som de själva skulle skapa sig en bild av utifrån ett antal frågor och påståenden. Övningen visar dels hur våra egna fördomar gör att vi associerar vissa saker till vissa egenskaper, dels hur olika förutsättningar skapar mer eller mindre möjligheter i livet. Övningen fungerar som en bra ingång för diskussion.