Träff med byråerna i region syd

Den 12 oktober hade vi ett härligt gäng kollegor på besök från andra antidiskrimineringsbyråer här hos oss på kontoret i Trollhättan. Här får vi chans att dela erfarenheter med varandra och denna gång blev det ett tydligt fokus på frågor om bristande tillgänglighet i skolan. Många byråer upplever att ärenden som rör barn och unga med funktionsnedsättning i skolan fortsätter öka. Det finns tydliga brister i stödet för dessa barn och elever i skolan samtidigt som det också kan vara svårt för dem att söka råd och stöd. 

Antidiskrimineringsbyråerna erbjuder råd och stöd i dessa frågor men utmanas med att ha tillräckliga resurser för att kunna hjälpa alla som behöver det. 

En fin dag blev det!