Trollhättan Pride

Nu är verksamheten igång igen efter lite semestrar. Vi drog igång rejält med deltagande på Trollhättan pride den 20 augusti. En härlig dag där besökare kunde samtala med oss om diskriminering spela spel och få information om föreningen och byrån. 

Om Pride:

I Sverige finns det lagar som är till för att skydda hbtqi-personer mot diskriminering och trakasserier, dock är dessa inte tillräckliga. Mycket jobb kvarstår. Det krävs också en stor förändring i samhället, så att alla känner sig accepterade. Samhället och människorna behöver bli mer öppna och inkluderande. Det behövs också ett normkritiskt perspektiv, och det gäller såväl på individ- och samhällsnivå. Normkritik sätter fokus på makt. Det innebär bland annat att få syn på och ifrågasätta de normer som påverkar uppfattningar om vad som är “normalt”. Det som uppfattas som “normalt” ges utvidgade handlingsutrymmen och möjligheter. “Det normala” skapas genom att det sätts i kontrast till något annat, “det avvikande”, där de som tillhör normen har makten att bestämma i vilken utsträckning det avvikande ska accepteras eller ej.

Än idag finns förutfattade meningar, negativa attityder, rädsla, okunskap, hot och våld mot hbtqi-personer. Hatbrott mot hbtqi-personer ökar, motståndet om att en ska få älska vem man vill är stort och även mot hbtqi-personers fri och rättigheter.

Några viktiga årtal för hbtqi-personers fri och rättigheter:
❤️1944 - Homosexualitet avkriminaliseras. Det ses dock fortfarande som en mental störning och sjukdom.