Utbildning

Idag har vi återigen varit iväg och utbildat. Idag stod diskrimineringslagen på schemat med ett extra fokus på diskrimineringsgrunden kön. Under utbildningen lyfte vi diskrimineringslagen ur ett perspektiv tänkt att underlätta förståelsen för enskildas rättigheter att inte bli utsatta. Det handlade alltså om att öka deltagarnas kunskaper om vad som är diskriminering, vad en kan vända sig om en blir utsatt.