Utbildning för Skoftebyns IF

Efter en tids planering tillsammans med RF-SISU och Skoftebyns IF genomfördes en kvällsutbildning om inkludering i idrottsföreningar för Skoftebyns ledare och styrelse. Vi på Antidiskrimineringsbyrån benade ut begreppet inkludering, möjliggjorde för självreflektion, samt gav verktyg för fortsatt arbete med inkluderingsfrågor internt. Föreläsningen avslutades med en workshop där föreningens representanter fick diskutera hur arbetet med inkludering praktiskt skulle kunna fortsätta ute i verksamheten, deltagarna fick i uppdrag att skriva ner konkreta förslag som ett medskick till sig själva. skoftebynjpg