Utbildning i aktiva åtgärder

Under torsdagen utbildade vår verksamhetsledare Nora Strömslundsskolans arbetslag i Aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är alltså det förebyggande arbetet mot diskriminering som lagen sedan 2017 ställer krav på att både utbildningssamordnare  och arbetsgivare måste arbeta med löpande i verksamheten. Det handlar bland annat om att undersöka risker för diskriminering gällande alla diskrimineringsgrunder samt att åtgärda dessa. 

 Föreläsningen bestod av en teoretisk genomgång och en praktisk workshop där lärarna fick möjlighet att diskutera och samtala kring normer.