Ett av våra fokusområden är diskriminering & unga här kommer ACCEPT in.
ACCEPT är aktiviteter för unga om fördomar, normer och värderingar. Vi arbetar med förebyggande arbete via utbildningar, information, stöd och råd vid diskriminering som riktar sig till ungdomar. Aktiviteterna har som syfte att ge eleverna möjlighet att diskutera, reflektera och ta ställning kring olika ämnen kopplat till diskriminering. Det kan handla om allt från jämlikhet till fördomar och orättvisa. Se exempel på aktiviteter nedan.

För att boka värderingsövningar till din ungdomsgrupp kontakta:

info@adbfyrbodal.se - 0520 834 53