utbildningar

Vi erbjuder kompetenshöjande insatser i form av utbildningar, workshops och processledning. Våra utbildare har bred kompetens inom diskrimineringslagstiftningen, mänskliga rättigheter, normkritik och makt, jämställdhet och jämlikhet. Alla våra utbildningar vilar på en intersektionell och normkritisk grund. Vi anpassar utbildningen efter era önskemål. Kontakta oss för prisuppgifter. 

Grundutbildning

En grundutbildning tar cirka 1-2 timmar och är en av våra standard utbildningar i ett av våra kunskapsområden. Det kan till exempel vara grunderna i diskrimineringslagen eller fokus jämställhet på arbetsplatsen. 


Workshop

En interaktiv utbildning med workshop moment där deltagarna får diskutera och öva! Vi ger praktiska exempel och skapar diskussion. En utbildning med workshop kräver minst 2 timmar men kan också innebära olika interaktiva moment blandat med föreläsning under en hel dag. 

Skräddarsydd

En skräddarsydd utbildning innebär att vi anpassar oss efter era önskemål. Vi erbjuder exempelvis processledning i arbetet med aktiva åtgärder eller utbildar och informerar fördjupat om specifika områden i diskrimineringslagen. Berätta om era behov så tar vi fram ett förslag.  

Vad är diskriminering? Vad säger vår diskrimineringslag, vilka rättigheter och skyldigheter finns och hur arbetar vi förebyggande mot diskriminering?

Vad är normalt? Vad är en norm och hur hänger normer ihop med makt och struktur. Ett första steg i ett förändringsarbete mot en jämlikare organisation.

Vi hjälper dig som är utbildningssamordnare eller arbetsgivare att arbete med det förebyggande arbetet mot diskriminering. 

Mänskliga rättigheter vad är det egentligen? Hänger det ihop med vår demokrati?

Jämställdhet - vi uppmärksammar strukturer, normer och attityder i samhället som idag ger olika förutsättningar och möjligheter kvinnor och män.

Vad är rasism, vad är vithet hur arbetar vi med fördomar och normer kopplat till etnicitet?

Våra utbildare

Nora Emanulsson
Verksamhetsledare

Nora har expertis inom området jämlikhet, normer och maktförhållanden, intersektionalitet och diskriminering. Hon har akademisk bakgrund med studier i antropologi och beteendevetenskap. Som föreläsare är hon pedagogisk och har en förmåga att få andra engagerade i rättighetsfrågor. Noras analytiska förmåga hjälper organisationer att förstå komplexa samhällsstrukturer och dess inverkan på organisationers egna verksamhet. 

Elin Nilsson 

Projektansvarig

Elin har spetskunskaper i mänskliga rättigheter, genus, maktordningar och jämställdhet som grundar sig i akademisk examen i globala studier. När Elin utbildar förser hon er med kunskaper om hur individ, grupp och samhälle alla samspelar kring våra samhällsutmaningar. Elin utbildar genom interaktiva workshops likväl som rena föreläsningar där hon ger organisationer nya perspektiv och ökad medvetenhet.

Johanna zuhr
Juridisk rådgivare

Johanna är utbildad jurist med inriktning på humanjuridik och företags sociala ansvar. På antidiskrimineringsbyrån utbildar Johanna om diskrimineringsförbudet och det förebyggande arbetet genom Aktiva åtgärder, både genom föreläsningar och processledning. Hon ger organisationer koll på ansvaret kopplat till mänskliga rättigheter och är ett stöd i implementeringen av diskrimineringslagens bestämmelser.

Såhär säger deltagare efter utbildning

"Innehållsrik o man får sig en tankeställare!"

"Den bästa workshopen jag deltagit på."

"Jag fick en tankeställarer två fastän jag trott att jag var bra på att bemöta olika människor."

"Verkligen bra information!"


"Nyttig och bra utbildning."

"Tydligt, professionellt och bra och         lyhörda föreläsare." 

"Heltäckande, tydlig och pedagogisk."