utbildningspaket

Vi erbjuder kompetenshöjande insatser i form av utbildningar och workshops inom diskrimineringslagstiftningen, mänskliga rättigheter, rasism, normkritik, jämställdhet och aktiva åtgärder. Alla våra utbildningar vilar på en intersektionell och normkritisk grund. Läs mer om våra färdiga utbildningar här nedan. För mer info eller bokning kontakta info@adbfyrbodal.se

Det här med diskrimineirng

För att förebygga diskriminering och arbeta för ett samhälle fritt från diskriminering behöver vi öka kunskapen om diskrimineringslagen, hur den fungerar och hur den ser ut. Behöver du, din arbetsplats , skola eller förening lära er mer om diskrimineringslagen? Ta hjälp av oss så förklarar vi!

Teman som utbildningarna kan tar upp:

 • Vad är diskriminering
 • Hur fungerar diskrimineringslagen?
 • Vilka grunder för diskriminering finns det?
 • Varför finns diskriminering?
 • Hur kan ni arbeta förebyggande mot diskriminering?
 • Diskrimineringsfritt bemötande
 • Aktiva Åtgärder

1. Grundläggande information om diskrimineringslagen

Tid: Cirka 60 minuter

Utbildningen har som mål att höja er kompetens gällande diskrimineringslagen för att arbeta för ett mer inkluderande och icke-diskriminerande samhälle.

2. Fördjupande utbildning

Tid: 60–120 minuter

Önskar ni lära er mer om en specifik del inom diskrimineringslagen, exempelvis en diskrimineringsgrund, kan vi skräddarsy en utbildning efter era önskemål. Vi anpassar utbildningen om diskrimineringslagen till ert behov

3. Utbildning tillsammans med workshop
Tid: 120–240 minuter.

Kan jag få ett hudfärgat påster?

Vår utbildning om rasism och vithet handlar om att motverka de strukturer och attityder i samhället
som idag ger olika förutsättningar för individer av olika etnicitet, hudfärg, religion och
härkomst. De strukturer och attityder vi idag har i samhället leder många gånger även till
diskriminering.

Teman som utbildningen berör:

 • Rasismens ideologi och historia
 • Fördomar, okunskap och attityder
 • Vithet och vithetsbegreppet
 • Strukturell rasism
 • Etnisk profiliering
 • Hur man arbetar förebyggande

1. Grundläggande information om rasism

Tid: Cirka 60 minuter

Utbildningen synliggör dolda strukturer och fördomar men fokuserar också på hur ni kan
arbeta framåt för ett mer jämlikt och icke-diskriminerande klimat.

2. Fördjupande utbildning

Tid: 60–120 minuter

Önskar ni lära er mer om ett specifikt ämne eller fördjupa er inom rasism, kan vi skräddarsy
en utbildning efter era önskemål.

3. Utbildning tillsammans med workshop
Tid: 120–240 minuter.

En Normal föreläsning

För att förebygga diskriminering och skapa ett öppet samhälle, fritt från fördomar och
attityder, behövs normkritik och ett normmedvetande. Men vad innebär normkritik? Och
hur blir du normmedvetande? Ta hjälp av oss så förklarar vi!

Teman som utbildningen kan ta upp:

 • Vad är normalt?
 • Hur påverkar normer oss?
 • Vad finns det för normer?
 • Vi-och-dom-tänkandet
 • Vilka konsekvenser skapar normer?
 • Normer och makt
 • Vem är normen?
 • Hur blir vi mer inkluderande?

1. Grundläggande information om normer och normkritik
Tid: Cirka 60 minuter

Utbildningen synliggör dolda strukturer och fördomar men fokuserar också på hur ni kan
arbeta framåt för ett mer jämlikt, icke-diskriminerande och inkluderande klimat.

2. Fördjupande utbildning

Tid: 60–120 minuter

Önskar ni lära er mer om ett specifikt ämne eller fördjupa er inom normer, kan vi skräddarsy
en utbildning efter era önskemål.

3. Utbildning tillsammans med workshop
Tid: 120–240 minuter.

Klarar du verkligen av det där?

Vår utbildning om jämställdhet tar avstamp i diskrimineringsgrunden kön. Utbildningar
handlar om att uppmärksamma strukturer, normer och attityder i samhället som idag ger
olika förutsättningar och möjligheter kvinnor och män. Vi tar även upp vilka olika
förväntningar som finns på kvinnor och män idag, och hur dessa påverkar vår vardag.

Teman som utbildningen kan ta upp:

 • Jämställdhetshistoria
 • Hur det ser ut idag
 • Varför behövs jämställdhet
 • Förväntningar, attityder och normer
 • Machokultur
 • Jämställdhetens positiva effekter

1. Grundläggande information om jämställdhet
Tid: Cirka 60 minuter


Utbildningen synliggör strukturer, normer och attityder men fokuserar också på hur ni kan
arbeta framåt för ett mer jämlikt och icke-diskriminerande klimat. Den tar även upp vad den
svenska lagen säger.

2. Fördjupande utbildning

Tid: 60–120 minuter

Önskar ni lära er mer om ett specifikt ämne eller fördjupa er inom jämställdhet, kan vi
skräddarsy en utbildning efter era önskemål.

3. Utbildning tillsammans med workshop
Tid: 120–240 minuter.

Du har rätt

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna beskriver de grundläggande och
universella rättigheterna alla människor ska ha rätt till. För att kunna bevara och kämpa för
mänskliga rättigheterna behöver vi sprida kunskap om dem. Känner du, ditt företag , din skola eller din
förening att ni vill och behöver mer kunskap om de mänskliga rättigheterna? Kontakta oss!

Teman som utbildningen kan tar upp:

 • Vad är mänskliga rättigheter?
 • Konventioner & den allmänna förklaringen av de mänskliga rättigheterna
 • Mänskliga rättigheter i Sverige
 • Vad gör vi för att bevara mänskliga rättigheter
 • Demokrati

1. Grundläggande information om mänskliga rättigheter
Tid: Cirka 60 minuter

Utbildningen har som mål att höja er kompetens gällande mänskliga rättigheter för att
arbeta för ett mer hållbart och icke-diskriminerande samhälle.

2. Fördjupande utbildning

Tid: 60–120 minuter

Önskar ni lära er mer om ett specifikt ämne inom den allmänna förklaringen om de
mänskliga rättigheterna eller fördjupa er, kan vi skräddarsy en utbildning efter era önskemål.

3. Utbildning tillsammans med workshop
Tid: 120–240 minuter.