färdiga utbildningspaket

 

Nedan listas exempel på utbildningar som vi föreläser om. Detta för att ge dig en bättre inblick i vad vi kan erbjuda. Kontakta oss för frågor och prisförslag. Vi skräddarsyr också utbildningar efter era önskemål.  Skrolla ner för att se alla! Alla föreläsningar går att få som kortare introduktioner till längre fördjupningar. 

Det här med diskrimineirng

För att förebygga diskriminering och arbeta för ett samhälle fritt från diskriminering behöver vi öka kunskapen om diskrimineringslagen, hur den fungerar och hur den ser ut. Behöver du, din arbetsplats , skola eller förening lära er mer om diskrimineringslagen? Ta hjälp av oss så förklarar vi!

Teman som utbildningarna kan tar upp:

 • Vad är diskriminering
 • Hur fungerar diskrimineringslagen?
 • Vilka grunder för diskriminering finns det?
 • Varför finns diskriminering?
 • Hur kan ni arbeta förebyggande mot diskriminering?
 • Diskrimineringsfritt bemötande
 • Aktiva Åtgärder

Aktiva Åtgärder 

Lagen ställer ett extra krav på utbildningssamordnare och arbetsgivare att arbeta med förebyggande åtgärder mot diskriminering i form av Aktiva åtgärder. Vi hjälper er gärna med detta arbete, oavsett om ni är i starten, inte har börjat eller är mitt i arbetet. Vi lär er vad lagen ställer för krav, vad aktiva åtgärder är, de fyra stegen och på vilket sätt ni kan arbeta med åtgärderna på just er arbetsplats. Vi erbjuder också processledning i arbetet med aktiva åtgärder. Detta innebär att vi hjälper er under en längre tid både genom kompetenshöjning och stöttning i framtagning av exempelvis riktlinjer och policys. 


Utbildningen tar upp: 
 • Vad är diskrimineringslagen
 • Vad är aktiva åtgärder och vilket krav ställs på er som utbildningssamordnare/arbetsgivare
 • Vilka steg innehåller aktiva åtgärder
 • Hur gör ni för att arbeta med alla sju diskrimineringsgrunder 
 • Konkreta exempel på metoder 

 • Trakasserier & sexuella trakasserier

  Vi utbildar er både på arbetsplatsen och i skolan om trakasserier och sexuella trakasserier. Vi ger er kunskap om lagen, om vilka policys och riktlinjer som ska vara på plats men framförallt pratar vi om förebyggande åtgärder. Vi pratar om normer, jargonger och ger er konkreta tips på övningar att köra med personalgrupper eller elevgrupper.

  Utbildningen tar upp:
  • Vad är trakasserier och sexuella trakasserier?
  • Vilka krav finns i nuvarande lagstiftning?
  • Förebyggande arbete 
  • Normer och normkritik
  • Praktiska metoder och övningar

  Kan jag få ett hudfärgat påster?

  Vår utbildning om rasism och vithet handlar om att motverka de strukturer och attityder i samhället
  som idag ger olika förutsättningar för individer av olika etnicitet, hudfärg, religion och
  härkomst. De strukturer och attityder vi idag har i samhället leder många gånger även till
  diskriminering.

  Teman som utbildningen berör:

  • Rasismens ideologi och historia
  • Fördomar, okunskap och attityder
  • Vithet och vithetsbegreppet
  • Strukturell rasism
  • Etnisk profiliering
  • Hur man arbetar förebyggande

  En Normal föreläsning

  För att förebygga diskriminering och skapa ett öppet samhälle, fritt från fördomar och
  attityder, behövs normkritik och ett normmedvetande. Men vad innebär normkritik? Och
  hur blir du normmedvetande? Ta hjälp av oss så förklarar vi!

  Teman som utbildningen kan ta upp:

  • Vad är normalt?
  • Hur påverkar normer oss?
  • Vad finns det för normer?
  • Vi-och-dom-tänkandet
  • Vilka konsekvenser skapar normer?
  • Normer och makt
  • Vem är normen?
  • Hur blir vi mer inkluderande?

  Klarar du verkligen av det där?

  Vår utbildning om jämställdhet tar avstamp i diskrimineringsgrunden kön. Utbildningar
  handlar om att uppmärksamma strukturer, normer och attityder i samhället som idag ger
  olika förutsättningar och möjligheter kvinnor och män. Vi tar även upp vilka olika
  förväntningar som finns på kvinnor och män idag, och hur dessa påverkar vår vardag.

  Teman som utbildningen kan ta upp:

  • Jämställdhetshistoria
  • Hur det ser ut idag
  • Varför behövs jämställdhet
  • Förväntningar, attityder och normer
  • Machokultur
  • Jämställdhetens positiva effekter

  Du har rätt

  Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna beskriver de grundläggande och
  universella rättigheterna alla människor ska ha rätt till. För att kunna bevara och kämpa för
  mänskliga rättigheterna behöver vi sprida kunskap om dem. Känner du, ditt företag , din skola eller din
  förening att ni vill och behöver mer kunskap om de mänskliga rättigheterna? Kontakta oss!

  Teman som utbildningen kan tar upp:

  • Vad är mänskliga rättigheter?
  • Konventioner & den allmänna förklaringen av de mänskliga rättigheterna
  • Mänskliga rättigheter i Sverige
  • Vad gör vi för att bevara mänskliga rättigheter
  • Demokrati