SPONSOR AV TROLLHÄTTAN PRIDE =  
GRATIS INSPIRATIONSFÖRELÄSNING

Arbeta med HBTQia+ och antidiskriminering på jobbet 4 juni 9.30-12.00

I år erbjuds Prides sponsorer en kostnadsfri föreläsning och workshop av Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal. Föreläsningen ger er verktyg att arbeta med jämlikhet och HBTQia+ frågor på den egna arbetsplatsen.
Inspireras och få kunskap om Aktiva åtgärder, det lagstadgade förebyggande arbetet för att motverka diskriminering på arbetsplatsen ur ett HBTQia+ perspektiv. Ett ypperligt tillfälle för er som vill få ut mer av er stöttning av Pride.

Föreläsningen vänder sig till er med ansvar för exempelvis HR, arbetsmiljö och jämlikhetsfrågor, men även ni andra som har ett engagemang för frågorna är välkomna att inspireras. Begränsat antal platser. Anmälan krävs se nedan. Vid frågor kontakta info@adbfyrbodal.se eller Info@trollhattanpride.se. 

Föreläsningen innehåller:

·       Diskrimineringslagen

·       Aktiva Åtgärder – det förebyggande arbetet mot diskriminering

·       Workshop med fokus på normmedvetenhet

om föreläsarna

Elin Nilsson

Elin har spetskunskaper i mänskliga rättigheter, genus, maktordningar och jämställdhet som grundar sig i akademisk examen i globala studier. När Elin utbildar förser hon er med kunskaper om hur individ, grupp och samhälle alla samspelar kring våra samhällsutmaningar. 

Johanna Zuhr

Johanna är utbildad jurist med inriktning på humanjuridik och företags sociala ansvar. Johanna förläser om diskrimineringsförbudet och det förebyggande arbetet genom Aktiva åtgärder. Hon ger organisationer koll på ansvaret kopplat till mänskliga rättigheter och är ett stöd i implementeringen av diskrimineringslagens bestämmelser.