Att vara förtroendevald

Att vara förtroendevald i Integrationsforum innebär att du har ett extra ansvar att driva föreningen framåt. Det innebär att du är vald till en specifik post i föreningen som innebär vissa ansvarsområden. I Integrationsforum kan en förtroendevald vara en ledamot i styrelsen, en del av valberedningen eller en av föreningens revisorer. Förtroendevalda väljs av årsmötet och du kan nominera dig själv eller andra till och med årets sista dag. 

Föreningens poster

styrelsen 

Att sitta som förtroendevald i styrelsen i Integrationsforum är en viktig uppgift. Det innebär att du tillsammans med rastrerande i styrelsen leder verksamheten framåt under verksamhetsåret. Styrelsen har i uppgift att ansvara för organisationen, möjliggöra för medlemsengagemang, se till att Integrationsforum är delaktig i samhället på de platser som är lämpliga utifrån vårt uppdrag.  Eftersom Integrationsforum också driver Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal som har anställda innebär det också at styrelsen har ett arbetsgivaransvar. Praktiskt innebär arbetsuppgifterna i styrelsen att genomföra styrelsemöten och medlemsmöten, att bidra med sin tid och arbetskraft under vissa av föreningens event, sköta ekonomi och budgetarbete samt stötta upp de anställda i verksamheten. 


Ordförande

Vissa poster i styrelsen innebär ett extra ansvar så som exempelvis ordförandeposten. Att vara ordförande i föreningen innebär att du ofta är talesperson för hela verksamheten. Du blir ansiktet utåt. Samtidigt har du också ett extra ansvar att leda styrelsearbetet. Du är länken mellan antidiskrimineringsbyråns personal, styrelse och medlemmar. Du ska ha en överblick över all verksamhet och förbereda styrelsens agenda. Det är bra att du som ordförande har den tid och energi som krävs att utföra arbetet ideellt. Du bör också inneha någon form av ledaregenskaper och du måste självklart dela Integrationsforums värderingar. 

Kassör

I styrelsen utses också en kassör. Kassörens uppgift är att ha extra ansvar gällande föreningens ekonomi. Kassören är ansvarig att kontinuerligt informera om den ekonomiska situationen i föreningen. I arbetsuppgifterna kan det för kassören ingå att leda föreningens budgetarbete, att ansvara för bokföring och se att verksamheten följer den budget som beslutats under årsmötet.