integration & antirasism

Föreningen startade med syfte att motverka rasism och högerextrema grupper men också för att arbeta med integration i samhället.


integration

Integration handlar för oss om att förena människor. Vi strävar efter ett samhälle med gemenskap och solidaritet utan tankar om ”vi och dom”. Integrationen är en social process där olika grupper möts och förenas, ett givande och tagande. Det handlar inte om att en grupp ska assimileras till en annan utan om att alla grupper integreras till en och samma gemenskap trots olikheter.

För att uppnå detta vill Integrationsforum:

  • Skapa mötesplatser – träffas, dela erfarenheter och bilda nätverk
  • Engagera – Målet  är att fler engagerar sig i arbetet mot rasism och för integration
  • Mobilisera - Bilda opinion och vara en aktuell röst i debatten kring frågor om mänskliga rättigheter
  • Sprida kunskap – utbilda och informera personer i vårt samhälle

Läs mer genom att klicka på rubriken

Att motverka rasism är en viktig del i vårt arbete för de mänskliga rättigheterna. Rasism grundar sig i en ideologisk föreställning om att det är rimligt att dela in människor i grupper baserat på ursprung och utseendemässiga skillnader. En rasbiologi där egenskaper kopplas ihop med hudfärg och etnicitet. En mörk historia sätter grunden för rasismen som började i föreställningar om underlägsna och överlägsna människor kopplat till ras. Den vita "rasen" som överlägsen och den svarta som underlägsen. Idag förnekar de allra flesta rasbiologinstankar men rasismen lever på många sätt kvar i vårt samhälle och det är ytterst viktigt att synliggöra och fortsätta kampen mot den strukturella rasismen.
 
Rasism handlar om strukturell diskriminering, det innebär att det finns ett samhällsystem som utgår från en vithetsnorm där hela grupper i samhället missgynnas. Det handlar alltså om institutionaliserade diskriminerande strukturer som på grund av detta ses som ”normala” i samhället eller kulturen. Det är alltså en skillnad på diskriminering och rasism, alla kan bli diskriminerade av olika anledningar men alla kan inte utsättas för rasism. Rasism handlar inte om en enskild händelse eller en individ som diskriminerar en annan, utan det handlar om ett helt system och en historia där hela samhället agerar inom strukturer som på grund av stereotypa fördomar gör det svårt att inte diskriminera.

För att motverka rasism måste vi utbilda och sprida information om dessa diskriminerande strukturer. Vi kan inte tolerera och acceptera ett samhälle där grupper diskrimineras på grund av hudfärg och etnicitet. Vi i Integrationsforum vill se ett samhälle fritt från diskriminering och rasism.