mänskliga rättighetsdagen

Får man vara olika i Sverige? 

En dag om svensk självbild, individualism och dess påverkan på åldersdiskriminering och Islamofobi

World value survey visar att Sverige ofta (och gärna) framställs som ett av de mest sekulära och individualistiska länderna i världen. Det här är något som tolkas som något väldigt positivt och tron på det individualistiska Sverige har blivit så självklar att många svenskar tror på detta utan vidare reflektion på vad det faktiskt innebär. Det finns dock en stor paradox här eftersom den svenska kulturen till stor del är baserad på kollektivism och inte individualism, på att vi ska tycka och tänka lika, snarare än olika. De flesta av oss är uppvuxna i mellanstora städer där vi tidigt lärt oss att passa in och vara som alla andra och man ser inte positivt på de som sticker ut från normen och beter sig annorlunda. Självbilden av Sverige som ett individualistiskt land fullt av individualister kan därmed ses som en förvrängning av verkligheten. Syftet med årets MR-dag är att undersöka normer i Sverige och huruvida ålderism och islamofobi kan ses som något som är inneboende i den "svenska kulturen" och den svenska självbilden. Årets MR-dag blir en dag då vi tillsammans kan undersöka varför ojämlikhet är så utbrett i Sverige trots att svenskar är de invånare i världen där flest tror på alla människors lika värde.24 oktober 2023

HÖGSKOLAN VÄST
 

Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal anordnar varje år Mänskliga rättighetsdagen Fyrbodal 24/10 för att uppmärksamma FN-dagen. Mänskliga rättighetsdagen Fyrbodal är en samlingsplats för alla, allt från ideellt engagerade, till skolor, företag, tjänstemän och politiker som arbetar eller vill lära sig mer om mänskliga rättigheter. Nu är planerna i full gång inför hösten 2023. Årets MR-dag kommer att hållas tisdag den 24/10 på Högskolan Väst i Trollhättan samt eventuellt även sändas digitalt. Under dagen väntas föreläsningar, samtal och andra aktiviteter/ workshops. Årets tema kretsar kring kopplingen mellan svensk självbild, ålderism och islamofobi och syftar till att öka förståelsen om vad som krävs för att minska åldersdiskriminering och islamofobi i Sverige.  


Kontakta elin.nilsson@adbfyrbodal.se för mer info. 


Programmet 2023-10-24

Mer info kommer närmare.

Utställare på MR-dagen 2022


 
Träffa våra fantastiska utställare på MR-dagen. Lär känna olika organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter. Kanske kan de hjälpa dig eller du hjälpa dem! Mr-dagen är en plats inte bara för föreläsningar utan också för mingel och nätverkande. 
- Nora Emanuelsson, verksamhetsledare på Antidiskrimineringsbyrån.  

Arrangörer: MR-dagen är inspirerad av de nationella MR-dagarna och är ett initiativ av Integrationsforum mot rasism och Antidiskrimineringsbyrån Trollhättan i samverkan med Trollhättan stad, N3 Trollhättan.
MR-dagen finansieras delvis av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.


Vill ni delta i nästa MR-dag eller kanske vara med som utställare? Vill du veta mer om evenemanget?
Kontakta oss på info@adbfyrbodal.se eller ring till 0520-834 53 så berättar vi mer.

sponsorer  2022

SPONSRA MR-DAGEN

För att vi ska kunna genomföra MR-dagen behöver vi er hjälp!
Att sponsra Mänskliga rättighetsdagen är ett sätt att visa på vilka värderingar er organisation står för. Alla är för mänskliga rättigheter men vad en gör i praktiken ser ofta olika ut. Detta är ett grymt tillfälle för er att visa på handlingskraft, ni står upp för, och är med i främjandet av mänskliga rättigheter genom denna sponsring.

Se mer information i dokumentet


mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter handlar om alla människors rätt till lika och rättvisa villkor. Att du är född som människa ska räcka för att du ska behandlas lika och utefter dina förutsättningar som människa. Alla ska behandlas med respekt oavsett olikheter. Tyvärr ser det inte ut så i världen och Sverige idag, olika grupper utsätts för orättvisa, diskriminering och våld. Vi har olika livskvalité, olika möjligheter trots att vi bör behandlas och vara lika. Såhär kan det inte vara. Därför är det viktigt att vi alla står upp för och arbetar för våra mänskliga rättigheter.