mänskliga rättighetsdagen

24 oktober 2023

Får man vara olika i Sverige? 

En dag om svensk självbild, individualism och dess påverkan på åldersdiskriminering och Islamofobi

Årets Mänskliga Rättighetsdag berörde ämnen såsom diskriminering gentemot äldre, islamofobi och hur det ser ut med åsikter och värderingar i Sverige och även i världen. 

Stort tack till alla som deltog.


Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal anordnar varje år Mänskliga rättighetsdagen Fyrbodal 24/10 för att uppmärksamma FN-dagen. Mänskliga rättighetsdagen Fyrbodal är en samlingsplats för alla, allt från ideellt engagerade, till skolor, företag, tjänstemän och politiker som arbetar eller vill lära sig mer om mänskliga rättigheter. 


Kontakta elin.nilsson@adbfyrbodal.se för mer info. 


 
Träffa våra fantastiska utställare på MR-dagen. Lär känna olika organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter. Kanske kan de hjälpa dig eller du hjälpa dem! Mr-dagen är en plats inte bara för föreläsningar utan också för mingel och nätverkande. 
- Nora Emanuelsson, verksamhetsledare på Antidiskrimineringsbyrån.  

Arrangörer: MR-dagen är inspirerad av de nationella MR-dagarna och är ett initiativ av Integrationsforum mot rasism och Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal i år i samverkan med Trollhättan stad, Studieförbundet Vuxenskolan  och Studiefrämjandet. 
MR-dagen finansieras delvis av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Stort tack till alla sponsorer och arrangörer. 


sponsorer

Vill ni delta i nästa MR-dag eller kanske vara med som utställare? Vill du veta mer om evenemanget?
Kontakta oss på elin.nilsson@adbfyrbodal.se eller ring till 0520-834 53 så berättar vi mer.

SPONSRA MR-DAGEN

För att vi ska kunna genomföra MR-dagen behöver vi er hjälp!
Att sponsra Mänskliga rättighetsdagen är ett sätt att visa på vilka värderingar er organisation står för. Alla är för mänskliga rättigheter men vad en gör i praktiken ser ofta olika ut. Detta är ett grymt tillfälle för er att visa på handlingskraft, ni står upp för, och är med i främjandet av mänskliga rättigheter genom denna sponsring.

Kontakta elin.nilsson@adbfyrbodal.se

mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter handlar om alla människors rätt till lika och rättvisa villkor. Att du är född som människa ska räcka för att du ska behandlas lika och utefter dina förutsättningar som människa. Alla ska behandlas med respekt oavsett olikheter. Tyvärr ser det inte ut så i världen och Sverige idag, olika grupper utsätts för orättvisa, diskriminering och våld. Vi har olika livskvalité, olika möjligheter trots att vi bör behandlas och vara lika. Såhär kan det inte vara. Därför är det viktigt att vi alla står upp för och arbetar för våra mänskliga rättigheter.