mänskliga rättighetsdagen

Får man vara olika i Sverige? 

En dag om svensk självbild, individualism och dess påverkan på åldersdiskriminering och Islamofobi

Årets Mänskliga Rättighetsdag kommer att beröra ämnen såsom diskriminering gentemot äldre, islamofobi och hur det ser ut med åsikter och värderingar i Sverige och även i världen. Vi kommer att få en inblick i hur bland annat diskriminering mot äldre skapas utifrån fördomar man bär med sig. Vi kommer även att få lyssna till hur det är att vara svensk och muslim, samt i vilken utsträckning det ens är möjligt att leva med båda dessa identiteter i dagens samhälle. Dagen kommer beröra åsikter och värderingar, skillnaden mellan de två, men också hur det egentligen ser ut med svenska värderingar i förhållande till den svenska självbilden. Varmt välkommen att delta.
24 oktober 2023

N3 Trollhättan
8.45-13.00

Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal anordnar varje år Mänskliga rättighetsdagen Fyrbodal 24/10 för att uppmärksamma FN-dagen. Mänskliga rättighetsdagen Fyrbodal är en samlingsplats för alla, allt från ideellt engagerade, till skolor, företag, tjänstemän och politiker som arbetar eller vill lära sig mer om mänskliga rättigheter. Nu är planerna i full gång inför hösten 2023. Årets MR-dag kommer att hållas tisdag den 24/10 på N3 i Trollhättan samt eventuellt även sändas digitalt. Under dagen väntas föreläsningar, samtal och andra aktiviteter/ workshops. Årets tema kretsar kring kopplingen mellan svensk självbild, ålderism och islamofobi och syftar till att öka förståelsen om vad som krävs för att minska åldersdiskriminering och islamofobi i Sverige.  


Kontakta elin.nilsson@adbfyrbodal.se för mer info. 


Programmet 2023-10-24

8.45 Invigningstal -  Ema Enderlein Fall,  Integrationsforum

8.50 Vad är FN-dagen? - Johanna Zuhr Antidiskrimineringsbyrån

9.00 Ålderism och Åldersdiskriminering - Maria Edström, Lektor på JMG, Göteborgs Universitet

9.55 Får man vara muslim i Sverige? - Bilan Osman, Frilansjournalist/researcher

10.55 Den svenska självbilden Värderingar i förändring - Bi Puranen, Generalsekreterare World Value Survey

12.00 Panelsamtal - Modereras av Elin Nilsson Antidiskrimineringsbyrån

12.30 Avslutning och Mingel 

 
Träffa våra fantastiska utställare på MR-dagen. Lär känna olika organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter. Kanske kan de hjälpa dig eller du hjälpa dem! Mr-dagen är en plats inte bara för föreläsningar utan också för mingel och nätverkande. 
- Nora Emanuelsson, verksamhetsledare på Antidiskrimineringsbyrån.  

Arrangörer: MR-dagen är inspirerad av de nationella MR-dagarna och är ett initiativ av Integrationsforum mot rasism och Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal i år i samverkan med Trollhättan stad, Studieförbundet Vuxenskolan  och Studiefrämjandet. 
MR-dagen finansieras delvis av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.


Vill ni delta i nästa MR-dag eller kanske vara med som utställare? Vill du veta mer om evenemanget?
Kontakta oss på elin.nilsson@adbfyrbodal.se eller ring till 0520-834 53 så berättar vi mer.

SPONSRA MR-DAGEN

För att vi ska kunna genomföra MR-dagen behöver vi er hjälp!
Att sponsra Mänskliga rättighetsdagen är ett sätt att visa på vilka värderingar er organisation står för. Alla är för mänskliga rättigheter men vad en gör i praktiken ser ofta olika ut. Detta är ett grymt tillfälle för er att visa på handlingskraft, ni står upp för, och är med i främjandet av mänskliga rättigheter genom denna sponsring.

Se mer information i dokumentet


mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter handlar om alla människors rätt till lika och rättvisa villkor. Att du är född som människa ska räcka för att du ska behandlas lika och utefter dina förutsättningar som människa. Alla ska behandlas med respekt oavsett olikheter. Tyvärr ser det inte ut så i världen och Sverige idag, olika grupper utsätts för orättvisa, diskriminering och våld. Vi har olika livskvalité, olika möjligheter trots att vi bör behandlas och vara lika. Såhär kan det inte vara. Därför är det viktigt att vi alla står upp för och arbetar för våra mänskliga rättigheter.