utbildningar

Inom ramen för vårt opinionsbildande och informerande arbete är utbildning och kunskapsspridning två viktiga delar. Vi erbjuder kompetenshöjande insatser i form av utbildningar och workshops inom diskrimineringslagstiftningen, mänskliga rättigheter, rasism, normkritik, jämställdhet och aktiva åtgärder. Alla våra utbildningar vilar på en intersektionell och normkritisk grund. Vi anpassar utbildningen efter era önskemål.
 
Ni kan välja mellan tre olika alternativ:
1. Grundutbildning
2. Skräddarsydd utbildning och/eller fördjupningsutbildning
3. Utbildning tillsammans med workshops, i form av aktivitetsövningar för deltagarna.


Kontakta oss för prisuppgifter samt bokning av utbildning:
info@adbfyrbodal.se
0520-834 53

Vad är diskriminering? Vad säger vår diskrimineringslag, vilka rättigheter och skyldigheter finns och hur arbetar vi förebyggande mot diskriminering?

Vad är normalt? Vad är en norm och hur förändrar vi exkluderande normer?

Vad är rasism, vad är vithet hur arbetar vi med fördomar och normer kopplat till etnicitet?

Mänskliga rättigheter vad är det egentligen? Hänger det ihop med vår demokrati?

Jämställdhet - vi uppmärksammar strukturer, normer och attityder i samhället som idag ger olika förutsättningar och möjligheter kvinnor och män.

Aktiviteter för unga om fördomar, normer och värderingar. Aktiviteterna har som syfte att ge eleverna möjlighet att diskutera, reflektera och ta ställning kring olika ämnen kopplat till diskriminering.

Såhär säger deltagare efter utbildning:
"Nyttig och bra utbildning"
"Innehållsrik o man får sig en tankeställare!"
"Heltäckande, tydligt och pedagogiskt"
"Jag fick en tankeställare eller två fastän jag trott att jag var bra på att bemöta olika människor."