för allas lika värde

Det är din rättighet att inte bli utsatt för diskriminering och det är din skyldighet att inte diskriminera. Här jobbar vi för att motverka diskriminering och orättvisor. Vi finns lokalt i Fyrstad, Bohuslän och Dalsland. 

Integrationsforum är en ideell förening vårt syfte är att verka för de mänskliga rättigheterna. Vi strävar efter ett samhälle med jämlikhet och mångfald, där människors olikheter ses som en fördel och alltid respekteras. Vi driver en Antidiskrimineringsbyrå (ADB) där vi finns till för dig som blivit utsatt för diskriminering genom att erbjuda kostnadsfri rådgivning. Vi gör lagen om diskriminering lättare att förstå och tillgänglig för alla genom att dela med oss av vår kunskap till organisationer, enskilda och företag. Vårt kontor ligger i Trollhättan men vi arbetar i hela Fyrbodal och Lilla Edet.

 

Nyhetsrummet