för allas
lika värde

Integrationsforum är en ideell förening vårt syfte är att verka för de mänskliga rättigheterna. Vi strävar efter ett samhälle med jämlikhet och mångfald, där människors olikheter ses som en fördel och alltid respekteras. Vi driver en Antidiskrimineringsbyrå (ADB) där vi finns till för dig som blivit utsatt för diskriminering genom att erbjuda kostnadsfri rådgivning. Vi gör lagen om diskriminering lättare att förstå och tillgänglig för alla genom att dela med oss av vår kunskap till organisationer, enskilda och företag. Vårt kontor ligger i Trollhättan men vi arbetar i hela Fyrbodal och Lilla Edet.

Nyhetsrummet