En Vecka Fri Från Våld v.47 uppmärksammade vi en vecka fri från våld, mot mäns våld mot kvinnor. Se seminariet via länken https://youtu.be/NuZ8w2qPqPc

Läs mer

Mänskliga Rättighetsdagen 2021 Ett stort tack till alla er som på något sätt deltog under MR-dagen. Oavsett om du var där som besökare, utställare, talare, eller någon annan anledning så vill vi tacka just dig. Du är med och arbetar tillsammans med oss

Läs mer

Vi har nu en ny grafisk profil!  Äntligen får vi lov att presentera Integrationsforums och Antidiskrimineringsbyråns nya logga! Loggan ska symbolisera gemenskap, jämlikhet och varje människas unika rätt att vara vem en helst önskar. Färgerna symbol

Läs mer

Härlig sommardag med viktiga budskap Är mänskliga rättigheter till för alla? Varför bildades FN? Det var några av tipsfrågorna när Vi Unga och Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal anordnade sommaraktiviteter för barn och ungdomar i Lysekils vackra stad

Läs mer