Årsmöte 2021

Den 24 februari 2021 hade Integrationsforum sitt årsmöte. 

På årsmötet beslutades bland annat att Antidiskrimineringsbyrån ska byta namn. Tidigare har projektet hetat Antidiskrimineringsbyrån Trollhättan men kommer nu istället att heta Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal. 

Till föreningens poster valdes följande:

Styrelse

Ema Enderlein Fall, ordförande Kvarstår ett år
Binyam Paulos Kvarstår ett år
Yusuf Abdullahi, ledamot Kvarstår ett år
Lisbeth Bengtsson Omval två år
Monica Sjökvist Nyval två år
Peter Karlsson Nyval två år

Revisorer 

Sten-Åke Kjell (sammankallande) Kvarstår ett år
Christer Wennerberg Nyval två år
 

Valberedning 

Åsa Sundberg Omval ett år
Fahimeh Nordborg Nyval ett år