Årsmöte 2022

Den 22 februari genomfördes Integrationsforums årsmöte. En redovisning av de gångna årets godkändes av medlemmarna samtidigt som en ny styrelse och plan för 2023 röstades igenom. 

Föreningen tackade av styrelserepresentanterna Lisbeth Bengtsson, Monica Sjökvist och Faraah Mohamud som inte sitter kvar 2023. Ett extra stort tack till Lisbeth som under många år varit en viktig styrelserepresentant i föreningen. 

Årsmötet beslutade en styrelse med följande personer: Ema Enderlein Fall, ordförande. Therese Przybyla. Peter Karlsson. Sigrid Olin Vingren. Kokab Faris. Lara  Mashrky. Maarit Larinen. 
En mer detaljerad presentation av styrelsen kommer under våren. 

Något som årsmötet var mycket nöjda med var föregående års verksamhet som innebar flera rekord och mycket aktiviteter. För den som är nyfiken går det nu att läsa den fullständiga rapporteringen av 2022 i våra två verksamhetsberättelser. En för Integrationsforum och en för Antidiskrimineringsbyrån. 

https://files.builder.misssite.com/33/56/3356d281-4c49-4410-9306-e6806faab7e8.pdf
https://files.builder.misssite.com/5a/e5/5ae587b7-6dae-4490-9cb7-b2381f762e65.pdf


Protokoll för årsmötet den 22 februari publiceras senare.