Härlig sommardag med viktiga budskap

Härlig sommardag med viktiga budskap

Är mänskliga rättigheter till för alla? Varför bildades FN? Det var några av tipsfrågorna när Vi Unga och Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal anordnade sommaraktiviteter för barn och ungdomar i Lysekils vackra stadspark med hjälp av Brottsofferjouren.

Vädret var det allra bästa och många passade på att sitta och sola eller promenera omkring i parken. Uppe på scenen kunde barnen måla munskydd i vackra färger och leka tillsammans med Vi Unga. Och
nere på gräsmattan hade Antidiskrimineringsbyrån och Brottsofferjouren ordnat en tipspromenad. Tipsfrågorna handlade om mänskliga rättigheter, demokrati och alla människors lika värde och alla barn som deltog fick såpbubblor i pris.

Text och bilder: Lisbeth Bengtsson

Ludvig Jakobsson och hans pappa Peter deltog i tipspromenaden. Ludvig var duktig på att läsa frågorna, fast han inte har börjat skolan än.