Manifestation mot angiverilag

den 1 oktober anordnade Integrationsforum en manifestation i Trollhättan med anledning av att regeringen vill att offentligt anställda ska vara skyldiga att undersöka personers lagliga rätt att vistas i landet och därmed även ange papperslösa till polis och migrationsverket. Detta kommer att leda till en ökad otrygghet och rädsla hos en redan utsatt grupp, det kommer drabba barn såväl som vuxna. Det är inte ett samhälle vi vill leva i.

Förslaget strider mot de mänskliga rättigheter, barnkonventionen, asylrätten och är farlig i ett samhälle där människor har rätt att leva i fred. Angiverilagen kommer att få allvarliga konsekvenser såsom våld, splittring av samhället, och ökad rasism. Förslaget är inhumant och osolidariskt.

Tack till alla som deltog under manifestationen. 
noa manifestatjpg
ema manifestation angiverijpg