MR-DAGARNA ÖREBRO

Få koll på diskrimineringsgrunderna! 

Tillsammans arrangerar Antidiskrimineringsbyråerna runt om i Sverige 7 gemensamma seminarier under MR-dagarna i Örebro den  17 och 18 oktober. 
Du ser hela programmet via Mr-dagarnas hemsida. https://www.mrdagarna.se/

Vi syns också i monter 53 som utställare!

Antidiskrimineringsbyråernas seminarier: 

12. Koll på lagen, vardagsjuridik för ungas trygghet. 
30. Rättigheter på riktigt och antidiskriminering i praktiken. 
45. Shrinking space för muslimer i Sverige.
68. Lika rättigheter och HBTQIA+ i skolan.  
72. Otrygga blåljus - konsekvenser av rasprofilering för barn och unga. 
X. Åldersdiskrimineringen som hälsohot: vad kan vi göra för att förebygga?