Planering av internationella kvinnodagen 2023

Nu startar planeringen av den internationella kvinnodagen 2023. 
Vill du eller din organisation vara med i planeringen av ett uppmärksammande av den internationella kvinnodagen i Trollhättan nästa år?

Välkommen på ett uppstartsmöte den 28 september klockan 18.00 på Kronan!

Anmälan och mer info: ayan@adbfyrbodal.se