Se här Politiker

Hej politiker,

Nu är det inte långt till val. Ett val som många oroar sig över, ett val som nu i valkampanjandet resulterat i många utspel från politiker som för några år sedan inte hade varit möjligt. Vi på Integrationsforum och Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal ser hur rasism gjorts rumsren och hur en del partier tyvärr gett vika i frågor som handlar om jämlikhet och mänskliga rättigheter. Vi vet också att vi ofta möter er, våra lokala politiker, som i samtal med oss alltid värnar om det vi dagligen arbetar för. Alltså antidiskriminering, antirasism och jämlikhet. Vi hoppas därför att ni redan nu innan valet och efter valet ser till att ert parti inte viker sig när de gäller dessa frågor. Vi vill att ni står för det som ni, allt som oftast säger till oss - att diskriminering är en orättvisa vi ska arbeta mot i samhället. Se då till att de beslut ni kan vara med och fatta följer den linjen.

 

Diskriminering är en valfråga.