Integrationsforum

Vi är en ideell förening   inriktad på att motverka rasism, diskriminering och jobba för integration i samhället.

Antidiskrimineringsbyrån

Antidiskrimineringsbyrån arbetar med rådgivning och stöd om du blivit diskriminerad.
 
Diskriminering är  när någon behandlas sämre än andra. Ibland kan man känna sig orättvist behandlad utan att det är diskriminering enligt lagen. Har du upplevt dig diskriminerad kan du få hjälp av oss. Allt du berättar för oss stannar här,  vi arbetar under sekretess.
 
Att få rådgivning av oss är gratis.
Ring 0520-834 53 Maila info@adbfyrbodal.se