INTERNATIONELLA KVINNODAGEN


Den 8 mars i år uppmärksammade vi återigen den internationella kvinnodagen. Denna gång genom en jämställdhetsfestival på Arena Älvhögsborg. På plats fanns aktiviteter för hela familjen. Deltagarna testade på olika idrotter, lyssnade till intressanta föredrag, pysslade, titta på utställningar och samtalade kring jämställdhet. 

STORT TACK till alla som på ett eller annat sätt deltog under dagen. Både som besökare, utställare, sponsor eller volontär. 


Intäkterna gick till vår lokala kvinnojour, Kvinnojouren Duvan samt till den nationella organisationen Kvinna till Kvinna.   

Kontakta elin.nilsson@adbfyrbodal.se om du vill ha mer info.Ta del av 2021 års utställning 100 år av kvinnlig rösträtt (endast via dator).

en vecka fri från våld

Under vecka 47 manifesterades det mot våldet. Vi deltog i det nationella initiativet från organisationen MÄN och Unizon som med anledning av FN-dagen Orange day, eller på svenska, Dagen mot våld mot kvinnor som inträffar den 25 nov.
Integrationsforum anordnade ett samtal/föreläsning kring våld och utsatthet, där berättade Eva Jansson om sin personliga erfarenhet av att ha blivit utsatt för våldtäkt och övergrepp, men också om hur det är att bli det som en kvinna i rullstol. Eva berättar om fördomarna som kommer när man är synligt funktionsnedsatt, hur svårt det kan vara att bli trodd och om vad hon önskar att hon hade känt till innan överfallet. Trots en tung berättelse blev samtalet fint där flera representanter från viktiga organisationer var på plats med sin kunskap och information. Samtalet gjordes i samarbete med Brottsofferjouren Fyrbodal, Kvinnojouren Duvan, Tjejjouren Eva och Studieförbundet vuxenskolan väst.
Den 25 november på Orange Day deltog vi i en ljusmanifestation som anordnades av Kvinnojouren Duvan.